SRAZ - POSEZENÍ 

Váš RenaultClub, pro Vás pořádá přátelské posezení všech členů klubu a ostatních fandů značky Renault. Dne 30.11.2001, od 19:00 v restauraci U_NAFTAŘE, U Vinohradské nemocnice 2,130 00 Praha 3.

Doba, která uplynula od posledního srazu v Mělníce není sice ještě nijak dlouhá, posezení a poklábosení se známými tvářemi však bude jistě příjemným zpestřeným letošního podzimu.

Kdo se účastnil minulého posezení v dubnu, jistě si vzpomene na přátelskou atmosféru, dobré jídlo a pití.