Auto France Specialista - zapojení Renault Clubu Česká republika


Projekt Auto France Specialista vznikl před 3 lety jako podpora neautorizovaných autoopraven, které mají dlouholeté zkušenosti s opravami převážně francouzských vozidel. Současná síť 30-ti autoservisů AFS pokrývá téměř celou Českou republiku a je určena pro majitele vozů Peugeot, Citroën a Renault. Plánováno je rozšíření sítě na 50 až 60 autoservisů, aby bylo zajištěno pokrytí celé České republiky. Cílem tohoto projektu je, aby měl každý majitel francouzského vozu "svůj" servis v dosahu. S touto aktivitou je pevně spjata firma Autobenex, která je zároveň motorem celé této aktivity.
Nyní se součástí tohoto projektu stává i Renault Club Česká republika. Naším cílem je zajistit našim členům kvalitní neznačkový servis, který budou moci naši členové navštívit s jistotou, že tam jejich vozu porozumí. Součástí projektu je poskytování výhod našim členům v podobě nadstandardních služeb nebo slevy z ceny práce nebo materiálu, případně obojího.
V průběhu následujících dní a týdnů bude docházet k uzavírání jednotlivých ujednání mezi námi a subjekty zapojenými do projektu. O nových partnerech klubu Vás budeme informovat na těchto stránkách (tak rychle jak jen mi budou síly stačit). Součástí informace o novém, partnerovi klubu bude i výčet výhod pro naše členy.

Servis zapojený do projektu poznáte podle loga zobrazeného na této stránce. Pokud je zároveň i partnerem našeho klubu bude vybaven certifikátem vydávaným naším klubem jakožto známkou prověřené kvality vždy na jeden rok.