English Version

 

TISKOVÉ ZPRÁVY - Zlatá Zebra

12.prosince 2000

Renault významným partnerem projektu Zlatá zebra

Renault je partnerem dopravně výchovného programu Zlatá zebra, který bude probíhat v prvním pololetí roku 2001 na všech základních a speciálních školách. Jeho cílem je snížit nehodovost dětí, která za posledních deset let neustále stoupá a je v České republice jednou z nejvyšších v Evropě. Program je určen žákům prvních až pátých tříd, které má naučit správnému a bezpečnému chování v dopravním provozu. Zlatá zebra je dalším projektem z oblasti bezpečnosti ve kterém se Renault angažuje.

Od února 2001 bude probíhat na všech základních školách dopravně výchovný program Zlatá zebra určený žákům prvního stupně základních škol. Záměrem tohoto projektu, na kterém se podílí BESIP, Český rozhlas Radiožurnál a Renault, je zopakovat a rozšířit znalosti pravidel a zásad bezpečné chůze a jízdy v silničním provozu.

V roce 1999 zavinily děti-chodci celkem 1144 nehod a děti-cyklisté 832 nehod při kterých zahynulo nebo bylo těžce zraněno 266 dětí ve věku 5-15 let. V témže roce zahynulo na silnicích 11 dětí-chodců, 4 děti-cyklisté a 19 dětí-spolujezdců při nehodách, které sami nezavinily*. Tato smutná čísla dokazují, že v prevenci dětské nehodovosti je třeba udělat ještě velký kus práce. 

Zlatá zebra bude probíhat formou hry, kdy v pravidelných rozhlasových relacích budou žáci seznamováni s jednotlivými oblastmi dopravní bezpečnosti. Na konci každé relace budou žákům zadány úlohy, které budou řešit pod dohledem svých učitelů. Nejlepší žáci pak budou vybráni, aby v družstvech reprezentovali školy na okresních, krajských a celostátních setkáních.
Pro potřeby projektu budou připraveny již zmíněné rozhlasové relace, pracovní sešity a výukové videokazety.

Spoluprácí na Zlaté zebře navazuje Renault na předešlé projekty v oblasti dopravní bezpečnosti a prevence nehodovosti, kterých se účastnil, například Mise podaná ruka nebo série televizních pořadů Silnice a my.


*Statistika Ministerstva dopravy a spojů České republiky

(Renault)