CENA ĎNeziskové a rozpočtové organizace to nemají zrovna lehké a v mnoha případech jsou odkázané na pomoc silnějších a bohatších.
A to byl ten hlavní důvod, proč šéf a zakladatel již několikaleté existence Mecenáš klubu Richard Langer přemýšlel, jak tento nedostatek napravit. Hlavní ideou bylo vytvoření akce, která by vyjadřovala poděkování všem, kdo se nejvíce zasloužili o pomoc divadlům, muzeím, zoologickým zahradám, filmům, hradům, zámkům a dalším neziskovým organizacím.
Cena Ď, vyrobená ve sklárně Moser podle uměleckého návrhu Jiřího Rydla, byla vybrána pro svojí jednoduchost a naprostou sdělnost, kterou vyjadřuje.
Nominace vybíralo devítičlenné Kolegium pro vyjádření díků od začátku roku po celé republice.
11. června bylo na půdě národního divadla předáno 15 cen Ď patnácti ze sedmdesáti nominovaných společností.
RENAULT ČR, a.s. získal cenu Ď za podporu a spolupráci s pražskou ZOO PRAHA.
ZOO PRAHA, to není pouze několik desítek živých přírůstků ročně, ale také přírůstky plechové (Master, Kangoo, RX4, ......), které pomáhají zaměstnancům při každodenní práci se zvířaty.