BRV

BRV

      K hlavním oblastem, jimiž se Renault zabývá, patří rovněž pasivní a aktivní bezpečnost vozidla. První studie, která se této problematiky týkala, byla zpracována v roce 1974 a jejím výsledkem byl model s názvem BRV (Basic Research Vehicle). Renault o tomto vozidle prohlašoval, že se nejedná o prototyp, předvýrobní model ani designérské cvičení. Změny a úpravy byly později přeneseny do praxe a byla jimi vybavována všechna později vyrobená vozidla.

BRV - Interiér BRV