NEXT

NEXT

Next

      1995 Byl představen prototyp vozu NEXT. Jedná se o hybrid vybavený dvěma elektrickými motory v nábojích zadních kol a spalovacím motorem s nízkým obsahem škodlivin ve výfukových plynech. Dokud se vozidlo pohybuje rychlostí do 40 km/h, používá elektromotory. Jakmile je tato rychlost překročena, zapne se spalovací motor, který zároveň slouží k dobíjení baterií.


Next

Next