Pravidla soutěží 

Soutěží se smí zúčastnit každý člen Renault Clubu Česká republika, který má řádně zaplacený členský příspěvek, nebo každý, kdo se bude srazu Renault Clubu Česká republika účastnit s vozem značky Renault. Soutěže se nesmí účastnit nikdo z představenstva Renault Clubu Česká republika a příslušníci jejich rodin, dále se soutěže nesmí účastnit zaměstnanci firmy Renault a sponzorů věcných cen. 

Soutěží se v kategoriích vypsaných pořadatelem srazu tak, že body získané v jednotlivých soutěžích se započítávají do celkového hodnocení. Nad správností výsledků bdí sportovní komisař jmenovaný Renault Clubem Česká republika. Sportovní komisař má právo vyloučit soutěžícího ze soutěže pro nedodržování pravidel jednotlivých soutěží nebo pro nesportovní chování. 

Proti hodnocení v jednotlivých soutěžích nebo v celkovém součtu je možno podat protest při současném složení kauce ve výši 500 Kč. V případě podání protestu o jeho oprávněnosti rozhoduje představenstvo Renault Clubu Česká republika a sportovní komisař prostou většinou hlasů. Při uznání oprávněnosti protestu se kauce vrací. 

Pravidla jednotlivých dílčích soutěží budou vyvěšena na vývěsce před zahájením soutěže.

Losování o zvláštní cenu je prováděno veřejně, náhodným výběrem účastnické ankety odevzdané pořadatelům srazu před zahájením soutěže. Proti výsledku losování není odvolání. 

Renault Club Česká republika

Mgr. Viktor Kazda  předseda
Petr Rosol místopředseda
Roman Velíšek místopředseda
Petr Marek sportovní komisař